Het Gezondheidssalon slaat de handen in elkaar met TolBo

De vzw wil binnen het bestaande lokale diversiteit- en gelijke kansenbeleid de aandacht vestigen op nog niet ingevulde of minder gekende noden van mensen met een beperking.
Personen met functiebeperkingen kunnen inderdaad nog te dikwijls niet binnen in gebouwen, op evenementen, ondanks een netwerk van adviesdiensten dat al jaren verdienstelijk werk levert.

Omdat het Gezondheidssalon vindt dat de maatschappij zich nog steeds meer focust op hun beperkingen dan op hun mogelijkheden slaan wij de handen in elkaar! 


     http://www.vzwtolbo.be/